Profil kompanije
Pristup usmeren ka klijentu
Misija i ciljevi
Kultura poslovanja

Misija i ciljevi

Misija Hefestos Capital-a je da svojim radom pruži trajan doprinos razvoju investicionog tržišta jugoistočne Evrope.

 

Naša namera je da investitorima zainteresovanim za ulaganja u ovom delu Evrope omogućimo sveobuhvatnije i pouzdanije sagledavanje investicionih mogućnosti uz odgovarajuću procenu poslovnih rizika kao i jednostavnije sprovođenje njihovih poslovnih planova u regionu.

 

Uvereni smo da će naše delovanje rezultirati u boljoj konkurentnosti regionalnih privreda, otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju životnog standarda. Takođe, svojim poslovanjem usmereni smo ka unapređenju nivoa socijalne odgovornosti, kao i brige o zajednici u kojoj poslujemo.

 

U godinama koje su pred nama sebe i dalje vidimo kao lidera na finansijskom tržištu jugoistočne Evrope i kao kompaniju koja neprestano radi na poboljšanju svojih usluga. Deo naše vizije predstavlja i širenje ponude usluga koje Hefestos Capital trenutno nudi, pokretanje novih projekata i osvajanje novih tržišta.