Profil kompanije
Pristup usmeren ka klijentu
Misija i ciljevi
Kultura poslovanja

Profil kompanije

Hefestos Capital je vodeća kompanija u oblasti spajanja i preuzimanja (M&A) i korporativnih finansija na tržištu jugoistočne Evrope. Osnovana je novembra 2001. godine u Beogradu, kao jedna od prvih kompanija u Srbiji koje su specijalizovane za investiciono savetovanje i menadžment. Od tada, Hefestos je savetovao u mnogim transakcijama sa rekordnim vrednovanjem - ukupno više od 11 milijardi USD, za veliki broj klijenata sa prostora Jugoistočne Evrope, Bliskog Istoka, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Afrike.


Kompanija Hefestos Capital danas predstavlja