Savetovanje u oblasti korporativnih finansija
Investicioni menadžment
Istraživanja

Istraživanja

Značajan segment usluga kompanije Hefestos Capital predstavljaju istraživanja na kojima se zasnivaju sve naše aktivnosti i koje našim klijentima i nama omogućavaju potpuno sagledavanje trenutnog stanja na tržištu, trendova i novih investicionih mogućnosti.

 

Pripremamo niz detaljnih istraživanja i vesti u oblastima kojima se bavimo, sektorima i geografskim područjima. Pored toga, pripremamo specifična istraživanja za svoje klijente.Naša istraživanja pokrivaju sledeće oblasti